fbpx

Już niedługo rozpoczną się zebrania sołeckie na temat przeznaczenia środków wygospodarowanych w budżecie gminy. W ostatni dzień lipca, w Centrum Społeczno-Kulturalnym odbyło się spotkanie z sołtysami poszczególnych miejscowości.

Nie wszystkie gminy korzystają z możliwości jakie daje wygospodarowanie w budżecie środków finansowych na małe inwestycje, które realizowane są na wniosek samych mieszkańców sołectw. W gminie Koniecpol o przywróceniu funduszu sołeckiego zadecydowano w roku 2019. Był to pierwszy wyodrębniony fundusz sołecki po realizacji programu naprawczego. Od tego czasu na organizowanych zebraniach wiejskich społeczności lokalne dokonują corocznie analizy ważnych dla siebie przedsięwzięć i podejmują na podstawie uchwały decyzje o realizacji konkretnych zadań i podziale środków w ramach przydzielonych budżetów. Zadania zgłoszone burmistrzowi w postaci wniosku, podpisanego przez Radę Sołecką, muszą być m.in. zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia.

31 lipca w koniecpolskim Centrum Społeczno-Kulturalnym Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol przekazał sołtysom pisemne informacje o wysokości Funduszu Sołeckiego na rok 2024 i w podziale na każdą miejscowość.

Kwota przeznaczona na ten cel na rok 2024 wynosi prawie pół miliona złotych z wyodrębnionymi kwotami dla każdego sołectwa:

1. Załęże - 19 631,25 zł
2. Wąsosz - 16 117,01 zł
3. Łysiny -  26 599,13 zł
4. Teodorów - 14 481,08 zł
5. Łysaków - 13 814,58 zł
6. Kuźnica Wąsowska - 14 784,03 zł
7. Łabędź - 17 147,05 zł
8. Kuźnica Grodziska - 26 538,54 zł
9.Zaróg - 17 268,23 zł
10. Zagacie - 17 025,87 zł
11. Wólka - 15 147,57 zł
12.Teresów - 16 965,28 zł
13. Stanisławice – 22 115,45 zł
14. Stary Koniecpol – 50 835,24 zł
15. Radoszewnica – 36 293,57 zł
16. Rudniki Kolonia- 16 965,28 zł
17. Rudniki- 16 359,37 zł
18. Okołowice – 30 779,86 zł
19. Piaski – Pękowiec - 16 238,19 zł
20. Oblasy – 20 479,51 zł
21. Michałów – 14 662,85 zł
22. Luborcza – 25 993,23 zł
23. Aleksandrów – 17 692,36 zł
24. Dąbrowa – 15 208,16 zł.

Fundusz Sołecki to ważny system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć z punktu widzenia sołectwa i samych mieszkańców. Z funduszu sołeckiego najbardziej zadowoleni są mieszkańcy, bo to przecież oni najlepiej wiedzą, gdzie są problemy, gdzie trzeba załatać dziurę w jezdni, czy uporządkować teren i na co konkretnie przeznaczyć środki w ramach przydzielonych budżetów. Remont drogi, miejsca do rekreacji i integracji społecznej, czy urządzenie placu zabaw, siłowni plenerowej – to tylko niektóre przykłady efektywnego wykorzystywania tych środków przez nasze sołectwa w latach ubiegłych. Mieszkańcy niewielkich miejscowości potrafią się jednoczyć i wspólnie osiągać zamierzone cele. Duża w tym zasługa sołtysów, którzy mobilizują ludzi do działania, gromadzą ich wokół wspólnej idei i ciekawego pomysłu, a przede wszystkim tworzą energię do ich realizacji. Omawiane na tegorocznych zebraniach wiejskich przedsięwzięcia będą włączone do budżetu gminy na rok 2024 – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

Procedura ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku. Celem funkcjonowania takiego funduszu jest zapewnienie mieszkańcom  możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.

Powiązane artykuły

Europejski Tydzień Mobilności w Koniecpolu

Europejski Tydzień Mobilności w Koniecpolu

Gmina Koniecpol po raz kolejny aktywnie włączyła się w Europejski Tydzień Mobilności, czyli coroczną inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz promowania zrównoważonego transportu. Motywem przewodnim tegorocznej kampanii jest hasło „Oszczędzaj energię”.
Radoszewnica z wyróżnieniem za koronę dożynkową

Radoszewnica z wyróżnieniem za koronę dożynkową

Jednym z najważniejszych symboli święta plonów jest wieniec dożynkowy. Tradycja wicia wieńca dożynkowego na terenie gminy Koniecpol wciąż jest kultywowana. Z roku na rok pomysłowość, ogromne zaangażowanie mieszkańców i kreatywność zachwycają otoczenie.
Nowy sezon artystyczny w Domu Kultury

Nowy sezon artystyczny w Domu Kultury

Można grać, rysować, tańczyć, śpiewać, występować w teatrze, zadbać o integrację sensoryczną małego człowieka! Aż 9 grup i sekcji! Doświadczeni instruktorzy i prowadzący!
Ta strona używa ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.