fbpx

Gmina Koniecpol jest w trakcie wielu kosztownych inwestycji, na które pozyskano współfinansowanie zewnętrzne. Poprosiliśmy burmistrza Koniecpola o przedstawienie co jest obecnie realizowane.

Przebudowy i remonty dróg oraz chodników, kontynuacja budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, budowa nowego zaplecza sportowego, przebudowa targowiska. Panie Burmistrzu, czy rozumie Pan tych koniecpolan, którzy narzekają na rozkopaną gminę, w tym trudności w poruszaniu się?

Ryszard Suliga: - Doskonale rozumiem i jeszcze raz przepraszam wszystkich za utrudnienia. Inaczej nie można jednak zrealizować wszystkich potrzeb, które są zgłaszane – zawsze jako te najpilniejsze. Od 8 lat staram się kolejno realizować wnioski mieszkańców i radnych. Aby można było jeździć po równych, bezpiecznych drogach i chodzić po wygodnych chodnikach trzeba liczyć się z ich przebudową i z pewnym okresem czasu, w którym będą utrudnienia. To samo dotyczy budowy brakujących wodociągów i sieci kanalizacyjnej. Wszyscy chcieliby mieć do nich dostęp, ale gmina musi jakoś wybudować tę infrastrukturę. I to jest jeden aspekt tej sprawy. Drugi dotyczy pieniędzy na ich realizację, które trzeba zdobyć, a inaczej mówiąc skorzystać z szansy jakie dają wnioski i pieniądze unijne oraz dotacje z programów krajowych. Nie zawsze nabory ogłaszają się, a następnie rozstrzygają w takim terminie jaki założyliśmy w harmonogramie, ale to już jest zupełnie niezależne od gminy. Po przyznaniu dotacji gmina musi dostosować się do narzuconych wymagań i terminów realizacji zadania. Planujemy zadania, opracowujemy harmonogramy rzeczowo-finansowe, które weryfikuje życie, a dokładnie to o czym powiedziałem wcześniej. Trzeci aspekt to stan naszej infrastruktury technicznej, którą zastałem obejmując funkcję burmistrza. Właśnie te elementy infrastruktury były od lat w bardzo złym stanie technicznym albo ich w ogóle nie było, jak np. sieci wodociągowej. Stąd ta kumulacja w jednym czasie. Gdyby wspomniane drogi nie były od wielu lat w tak złym stanie technicznym to nie występowalibyśmy o dotacje kolejno na prawie wszystkie ciągi drogowe w miarę pojawiających się możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy. Brak wykorzystania dotacji w ściśle określonym czasie to oczywiście zwrot środków. Niestety lata braku lub ograniczonego inwestowania w gminie w podstawową infrastrukturę techniczną spowodowało właśnie takie nagromadzenie zadań. Zawsze najwięcej zadań realizowanych jest w ostatnim roku okresu programowania, czyli w tej chwili dla perspektywy 2014-2020 jest to rok 2023. Aby było lepiej musimy trochę pocierpień i znosić niedogodności, bo są to problemy krótkotrwałe, prowadzące ku lepszemu. Nie da się inaczej tego procesu przeprowadzić.    

Największą inwestycją jest w tej chwili przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786, która z racji tego, że kumuluje znaczną części ruchu drogowego wywiera największy wpływ na poruszanie się po drogach w gminie.

-  Od lat wszyscy narzekaliśmy na brak bezpieczeństwa na tej drodze stanowiącej nasz główny ciąg drogowy. Po jednym z wypadków śmiertelnych jakie miały miejsce parę lat temu obiecałem sobie, że przebudowa zostanie wykonana. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie, z którym wiążą się kłopoty na drogach, ale myślę, że nam wszystkim łatwiej jest przeżywać te kłopoty wiedząc, że za chwilę – bo to się stanie już za kilka miesięcy – będzie zdecydowanie lepiej. Jak przebudowuje się drogę w całości to wykonawca jest zmuszony do zamykania całych odcinków tej drogi. Przy takich pracach wybiera się całą starą podbudowę, nawet o głębokości ponad 1 m, buduje i przekłada istniejące sieci techniczne, a więc ruch na takich odcinkach byłby niebezpieczny. Staramy się jednak tę inwestycję realizować jak najszybciej, ale nie zapominajmy, że są to kompleksowe prace: nawierzchnia, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe, nowe skrzyżowania, zatoki autobusowe, wiadukty, przejazdy kolejowe itd. Muszę jeszcze dodać, że przebudowa DW nr 786 jest finansowana z budżetu Województwa Śląskiego na kwotę 76 mln zł, w którym ostatnio na nasz wniosek wygospodarowano dodatkowe 25 mln zł dla Koniecpola na przebudowę wiaduktu od ul. Chrząstowskiej do ul. Mickiewicza na wysokości przejazdu kolejowego.

Ta kluczowa inwestycja uzupełniana jest mniejszymi, na które pozyskano dotacje. Jakie jeszcze inne zadania są realizowane?

 - Realizowane są jeszcze 2 projekty unijne, a tym przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Rzecznej, budowa sieci wodociągowej w 3 kolejnych miejscowościach gminy Koniecpol: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, projekty drogowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ul. Pułaskiego, część ul. Chrząstowskiej  (chodniki od ul. Partyzantów do ul. Armii Krajowej) i odcinek od ul. Zamkowej do ul. Nad Brudną Wodą (jezdnia i chodnik jednostronny), ul. Działkowa (chodnik) oraz ul. Parafialna w Łysinach (chodnik i jezdnia), budowa ul. Słowik i części ul. Górnej, która prowadzi do kładki kolejowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Magdasz z programu Polski Ład. Jeśli tych dotacji nie wykorzystamy to musimy je oddać, a zadania na pewno odroczą się na dłuższy okres czasu. Kończymy też budowę zaplecza sportowego na ul. Zamkowej.

Są jeszcze plany odnośnie modernizacji oświetlenia ulicznego i uzupełnienia rynku o miejsca parkingowe, sanitariaty oraz zieleń, ale o tym porozmawiamy osobno.

- Podsumowując mogę powiedzieć, że wszelkie szanse na dotacje wykorzystaliśmy, chcąc zrealizować jak najwięcej potrzeb naszych mieszkańców. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, iż wnioskowane zadania muszą odpowiadać warunkom konkursu. Takiej okazji na zdobycie dodatkowych pieniędzy już nie będzie, bo każda kolejna perspektywa unijna kładzie nacisk na inne priorytety. Trudno już było w tej perspektywie unijnej 2014-2020 finansować drogi gminne, czy wodociągi, bo znaczna część gmin te potrzeby zrealizowała w perspektywach unijnych 2004-2006, 2007-2013. Wtedy Koniecpol nie był zainteresowany projektami i dotacjami. Wynika z tego, że takie nagromadzenie zadań ma swoje źródło, które chyba wytłumaczyłem. Pomimo wszystko cieszę się, że potrzeby mieszkańców są na bieżąco realizowane i już mówiłem, że aby było lepiej to trzeba przejść etap utrudnień i uzbroić się w cierpliwość.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Liliana Bielas-Kostyra

Powiązane artykuły

Umowa na przebudowę i rozbudowę ul. Rzecznej podpisana

Umowa na przebudowę i rozbudowę ul. Rzecznej podpisana

26 kwietnia podpisano umowę z wykonawcą, który będzie realizował kolejną zaplanowaną na ten rok inwestycję drogową w Koniecpolu polegającą na przebudowie i budowie ul. Rzecznej o długości 814 mb wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 6 227 915,00 PLN.
Koniecpol zmienia się

Koniecpol zmienia się

Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą na temat bieżących spraw gminy
Ta strona używa ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.