fbpx

Fundusz Sołecki w gminie Koniecpol podzielony – teraz czas na spotkania w poszczególnych sołectwach, które rozpoczynają się już niebawem. Kto lepiej zna potrzeby niż faktycznie zaangażowana społeczność lokalna?

O wypowiedź na temat projektów realizowanych w małych miejscowościach poprosiliśmy Panią sołtys Krystynę Dąbrowską z Radoszewnicy.

Projekty wynikające z oddolnych inicjatyw stanowią niewątpliwie szansę dla małych społeczności i naszych sołectw. Realizacja przyznanych pieniędzy z gminnego budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego, udział w organizowanych czy to przez naszą Gminę, czy też przez inne instytucje konkursach, to istotne wsparcie naszych społecznych przedsięwzięć. Na przestrzeni ostatnich lat jako Sołectwo Radoszewnica braliśmy udział w wielu naborach wniosków i w ten sposób zrealizowaliśmy już kilka istotnych dla nas zadań. Zrealizowaliśmy przede wszystkim nasze plany, o których rozmawialiśmy w naszej małej społeczności przez lata. Efektem tego jest na pewno powstanie długo wyczekiwanego przez młodzież boiska sportowego, na którym jeszcze musi podrosnąć trawa, aby było w pełni wykorzystane. Jest to projekt z 2022 r., który mogliśmy wprowadzić w życie dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pn. „Inicjatywa Sołecka”. W ten sposób za pośrednictwem Gminy pozyskaliśmy duże środki na zakup i montaż elementów wyposażenia boiska. W ramach tego zadania zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty z zewnętrznej strony boiska o długości 37 m i wysokości 6 m oraz 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach 5 m x 2 m wraz z siatką. Zagospodarowano również teren przy boisku poprzez montaż obiektów małej architektury: 4 ławek i 4 koszy na śmieci. Całkowita wartość zadania była niebagatelna i wyniosła 50 tys. zł z dofinansowaniem Województwa Śląskiego w wysokości 40 tys. zł i wkładem własnym Gminy Koniecpol wynoszącym 10 tys. zł sfinansowanym z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Radoszewnica. Wcześniej powstał plac zabaw i altana, gdzie dzieci i młodzież chętnie spotkają się, szczególnie teraz w okresie wakacji. Ktoś może powiedzieć, że to małe zadania, ale jak niezwykle ważne dla naszych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem naszych dzieci i młodzieży. Procedury naboru takich wniosków wyglądają tak, iż sołectwa same, po konsultacjach z mieszkańcami, przygotowują propozycje zadań, a w Urzędzie Miasta i Gminy opracowywane są ostateczne wnioski, które zgłaszane są w konkursach. Natomiast inaczej wygląda to w przypadku Funduszu Sołeckiego. Na organizowanych zebraniach wiejskich społeczności lokalne dokonują corocznie analizy ważnych dla siebie przedsięwzięć i podejmują na podstawie uchwały decyzje o realizacji konkretnych zadań i podziale środków w ramach przydzielonych przez Urząd Miasta i Gminy budżetów. Moim zdaniem rozwój lokalnych ośrodków i naszych małych społeczności to bardzo ważny element pozytywnego obrazu każdej gminy - mówi Krystyna Dąbrowska, sołtys Radoszewnicy.

W roku 2022 w ramach Funduszu Sołeckiego  w gminie Koniecpol zrealizowano 14 przedsięwzięć na kwotę 356 799,07 zł. W budżecie gminnym na realizację inicjatyw oddolnych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024 zabezpieczono prawie pół miliona złotych z wyodrębnionymi kwotami dla każdego sołectwa.

To nie są inwestycje strategiczne z punktu widzenia województwa czy gminy, ale są takimi z punktu widzenia społeczności sołectwa. Te środki są przeznaczone na przedsięwzięcia najbardziej potrzebne mieszkańcom. Tym bardziej cieszę się, że z roku na rok możemy ten program nieprzerwanie realizować. Niech te inwestycje jak najlepiej służą wam wszystkim – mówił w trakcie podpisania umów w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2023” członek Zarządu Województwa Śląskiego Grzegorz Boski.

Powiązane artykuły

O inwestycjach. Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą

O inwestycjach. Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą

Gmina Koniecpol jest w trakcie wielu kosztownych inwestycji, na które pozyskano współfinansowanie zewnętrzne. Poprosiliśmy burmistrza Koniecpola o przedstawienie co jest obecnie realizowane.
Mój rynek – przebudowa targowiska przy ul. Rzecznej w Koniecpolu

Mój rynek – przebudowa targowiska przy ul. Rzecznej w Koniecpolu

W połowie sierpnia podpisano umowę z wykonawcą przebudowy targowiska gminnego w Koniecpolu. Chodzi o przebudowę istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych elementów, wpływających na poprawę jakości świadczonych usług handlowych. Na prace gmina dostała unijną dotację.
Koniecpol zmienia się

Koniecpol zmienia się

Rozmowa z burmistrzem Ryszardem Suligą na temat bieżących spraw gminy
Ta strona używa ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.